proces organizacji szkolenia

Zadbamy o to by czas poświęcony na organizację nauki został w 100% dobrze wygospodarowany

Proces organizacji szkolenia w LANGUAGE ACADEMY pozwala nam zmaksymalizować pożądane efekty nauczania.

 Przed rozpoczęciem szkolenia:
• analizujemy potrzeby szkoleniowe,
• przeprowadzamy testy diagnostyczne,
• ustalamy podział grup,
• opracowujemy programy nauczania dla poszczególnych grup,
• ustalamy grafik zajęć.
 
W trakcie trwania szkolenia:
• monitorujemy proces nauczania,
• przeprowadzamy regularne testy sprawdzające,
• badamy satysfakcję słuchaczy z prowadzonych zajęć,
• dostarczamy miesięczne i semestralne raporty podsumowujące postępy
słuchaczy.
 
Po zakończeniu szkolenia:
• sporządzamy kompleksowy raport z realizacji szkolenia,
• opracowujemy indywidualne raporty osiągnięć słuchaczy,
• dostarczamy certyfikaty ukończenia szkolenia.

Nasi klienci