audyt językowy

Audyt językowy - ocena kompetencji językowych uczestników kursu na poziomie zawodowym według potrzeb pracodawcyAudyt językowy to nowoczesne narzędzie służące zweryfikowaniu kompetencji językowych Państwa pracowników.
Jest całkowicie niezależny od oferowanych usług językowych.

Cele i rodzaje audytu:

Audyt poziomu wiedzy –ma na celu ustalenie poziomu początkowego znajomości języka pracowników firmy przed rozpoczęciem szkolenia językowego

Audyt postępów – ma na celu weryfikację skuteczności przeprowadzanego szkolenia językowego (w trakcie lub po jego zakończeniu)

Audyt potrzeb szkoleniowych – ma na celu ustalenie w jakim kierunku powinno zmierzać szkolenie językowe aby mogło przynieść zamierzony efekt w optymalnym okresie czasu.

Audyt nowych pracowników –podczas przeprowadzanej przez Państwa rekrutacji pomagamy sprawdzić wiedzę językową przyszłych pracowników.

Po zakończonym audycie otrzymujecie Państwo raport w którym zawarte są pisemne wnioski dotyczące przeprowadzonego audytu poszczególnych osób zgodne  z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Nasi klienci